wangyuaner

cm

kg

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
亚博国际首页--任意三数字加yabo.com直达官网 (单) 2156 19 0?/?1 15?/?60 25.0% 详细
亚博国际首页--任意三数字加yabo.com直达官网 (单) 17 1 0?/?0 1?/?4 25.0% 详细
亚博国际首页--任意三数字加yabo.com直达官网 (双) 4013 3 0?/?0 1?/?9 11.1% 详细
亚博国际首页--任意三数字加yabo.com直达官网 (双) 2446 27 3?/?2 45?/?101 44.6% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
tanyongdeng/郝玉臣?VS?wangyuaner/Roomzee 6-2 tanyongdeng/郝玉臣 30 / 20 决赛 2019年9月6日 详细
wangyuaner/Roomzee?VS?62923164/东东东小强 6-2 wangyuaner/Roomzee 0 / 10 半决赛 2019年9月6日 详细
wangyuaner/Roomzee?VS?xw123sc/呆萌的猴猴 6-4 wangyuaner/Roomzee 5 / 1 小组赛1 2019年9月6日 详细
wangyuaner/Roomzee?VS?jingxt/jiazj 6-2 wangyuaner/Roomzee 5 / 1 小组赛1 2019年9月6日 详细
tanyongdeng/郝玉臣?VS?wangyuaner/Roomzee 6-0 tanyongdeng/郝玉臣 5 / 1 小组赛1 2019年9月6日 详细
YW?VS?wangyuaner 4-2 YW 5 / 1 小组赛2 2019年9月5日 详细
骄阳?VS?wangyuaner 4-1(0) 骄阳 5 / 1 小组赛2 2019年9月5日 详细
Snowy?VS?wangyuaner 4-1 Snowy 5 / 1 小组赛2 2019年9月5日 详细
张芸菡?VS?wangyuaner 4-2 张芸菡 5 / 1 小组赛1 2019年8月24日 详细
wangyuaner?VS?bearain 4-2 wangyuaner 5 / 1 小组赛1 2019年8月24日 详细